Bokor Tibor

Bokor Tibor
Candidat la funcția de primar

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport     
Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
Birou parlamentar: 525400 Târgu Secuiesc, P-ţa Gábor Áron nr. 24, T/F: 0267.365.060
Şef birou: Gocsman Zsuzsa, 0745.912.445, zsgocsman@yahoo.com   
Birou parlamentar: Covasna, 525200 - str. 1 Decembrie 1918 Nr.1, tel.: 0267-341990
Şef birou: Butyka Gyula - 0744-364250, butykagyula@yahoo.com